Om klubben

Klubben skal gi et tilbud til alle som vil trene og konkurrere i triatlon i et inkluderende og gildt miljø.

Våre verdier er: INKLUDERENDE - KJEKT - DRIV

Visjonen til klubben er: Vi gir energi.

Med det mener vi at den energien hvert enkelt medlem kommer inn i klubben med skal bli forsterket gjennom et godt miljø der vi støtter og bygger hverandre opp.


Medlemmer

Bryne Triatlonklubb har medlemmer i alle aldre og med ulikt ambisjonsnivå fra mosjon til aktiv satsing. Selv om det er en overvekt voksne i klubben i dag har vi også en del svært ivrige ungdommer og tar gjerne imot flere! De fleste medlemmene våre er fra Jæren, men vi ønsker alle velkommen!